Uwaga grypa! Państwowy Inspektor Sanitarny informuje:

W powiecie kluczborskim nastąpil wzrost zachorowań na grypę. W związku z powyższym przypominamy:

W celu zapobiegania zakażeniom należy szczególnie:

- unikać bliskiego kontaktu z chorymi

-zasłaniać usta i nos chusteczką podczas kichania i kasłania

- myć często rece w ciepłej wodzie z mydłem

-unikać dotykania rekami oczu,nosa i ust

-często wietrzyć pomieszczenia

Ponadto w czasie choroby należy zostać w domu i ograniczyć kontakt z osobami zdrowymi!!!

drukuj
powrót