Oferta szkoły

 Jesteśmy szkołą, która:

 •    Uczy tolerancji, pozytywnego myślenia wobec każdego człowieka
 •    Rozbudza ciekawość świata i rozwija zainteresowania
 •    W naszej szkole dzieci czują się bezpiecznie

Nasi uczniowie mają do dyspozycji:

 •  sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, infokiosk) w ramach projektu ,,Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”
 • salę do ćwiczeń korekcyjnych i rehabilitacji wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny
 • salę gimnastyczną, boisko asfaltowe i boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną
 •    świetnie wyposażony gabinet terapii zajęciowej (dla uczniów ze specyficznymi problemami w nauce prowadzone są zajęcia metodą Alfreda Tomatisa – kształcenie uwagi słuchowej oraz zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne, wyrównawcze od klasy I do klasy VI)
 •  gabinet psychologa i pedagoga szkolnego
 •  gabinet do zajęć terapeutycznych
 •  bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi
 • świetlicę szkolną  dla uczniów klas I oraz klas II- VI czynną od 7.00 do 16.00
 •  stołówkę szkolną czynną od 11.30 do 14.00
 •  sklepik szkolny
 •  Bliskość krytej pływalni pozwala na regularne zajęcia na basenie w ramach wychowania fizycznego w klasie II i w klasach IV-VI
 •  grono pedagogiczne to wszechstronnie wykwalifikowani nauczyciele, wciąż dokształcający się na różnego rodzaju studiach podyplomowych, kursach, warsztatach pedagogicznych

Nasza szkoła proponuje uczniom młodszym i starszym:

 • naukę języka angielskiego lub niemieckiego
   
 • zajęcia z komputerem w kl. I-III  i zajęcia informatyki kl. IV-VI
   
 • wyjazdy na "Zieloną Szkółkę, wycieczki krajoznawcze
   
 • imprezy okolicznościowe: Pasowanie na ucznia, Mikołajki, bale andrzejkowe i karnawałowe, Święto Ziemi, Dzień Matki...itp
   
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
   
 • udział w przedstawieniach muzyczno-teatralnych
   
 • aktywny wypoczynek na zajęciach sportowych(siatkówka, koszykówka, piłka nożna)
   
 • domowe obiady w stołówce.

W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych:

 

 • kółko matematyczne
 •  kółko polonistyczne
 •  szkolne koło LOP
 • kółko historyczne
 • kółko języka angielskiego
 •  kółko komputerowe
 • „Mały Europejczyk”
 • kółko taneczne
 •  kółko teatralne
 •  kółko dziennikarskie
 •  kółko plastyczne
 •  kółko misyjne
 •  kółko sportowe
 •   Klub Bajkopisarza

 

drukuj
powrót