Patron

Emilia Plater (1806-1831) uczestniczka powstania listopadowego (1830-1831)
Walczyła w oddziale partyzanckim na Żmudzi z oddziałem D.A. Chłapowskiego przeszła na terytorium Prus.
Zmarła w czasie przeprawy do Warszawy, wycieńczona wojennymi trudami.
Stała się symbolem bohaterstwa kobiet polskich, walczących o niepodległość.
Adam  Mickiewicz poświęcił jej wiersz „ Śmierć pułkownika”.
Była tematem twórczości wielu polskich rysowników i malarzy.

drukuj
powrót