Ważne procedury!

 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. EMILII PLATER W KLUCZBORKU

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

1. Organizacja  pracy biblioteki zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli.

2. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny - rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.

3. Ze względu na trwającą inwentaryzację zbiorów bibliotecznych do końca roku szkolnego nie ma możliwości wypożyczania materiałów bibliotecznych. Wszyscy czytelnicy mają obowiązek zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów do 24.06.2020.

4. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.

5. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.

6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

7. Zwrot książek/podręczników do biblioteki szkolnej (w sali nr 9 -biblioteka oraz w sali nr 19G-dawne gimnazjum) odbywać się będzie w ramach konsultacji  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00- 11.00 

8. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników. Jednocześnie przypomina podstawowe zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki ).

9. W przypadku książek/podręczników zniszczonych lub zagubionych rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do kupienia nowych egzemplarzy i zwrócenia do biblioteki w terminie ustalonym z nauczycielem bibliotekarzem.

10. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce.

 

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

• na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek,) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);

• tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV

drukuj
powrót