Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Ten rok szkolny kończy się w sposób wyjątkowy, inaczej niż zakończenia roku organizowane w poprzednich latach.

Rozdanie świadectw musi być dostosowane do sytuacji, w której się znajdujemy i do obowiązujących wymogów sanitarnych, dlatego będzie wyglądało w następujący sposób:


Klasy 8:

Zakończenie roku szkolnego w dniu 25.06.2020 r. (czwartek), mała sala gimnastyczna ( sala szkoły podstawowej), wejście od strony ulicy Konopnickiej. Przychodzą tylko uczniowie. Na terenie szkoły obowiązują maseczki.

Wszyscy uczniowie przychodzą według harmonogramu:

Klasa 8 A – godz. 10:00

Klasa 8 B – godz. 11:30

Klasa 8 C – godz. 13:00

W rozdaniu świadectw biorą udział uczniowie, wychowawcy klas i dyrekcja szkoły.

W tym dniu będą również do odbioru karty zdrowia.


Klasy 1 do 4 rozdanie świadectw w dniu 26.06.2020 r. ( piątek)  w następujący sposób:

Wejście nr 1 od strony szkoły podstawowej ( od ulicy Konopnickiej), wychowawcy klas będą wydawać świadectwa w specjalnie przygotowanym do tego celu okienku i w następującym [przedziale czasowym. Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki), odstępy pomiędzy oczekującymi na odebranie świadectwa.

Klasa 1 A – w godzinach  08:00 do 08:45

Klasa 1 B – w godzinach 09:00 do 09:45

Klasa 1 C – w godzinach 10:00 do 10:45

Klasa 2 A – w godzinach 11:00 do 11:45

Klasa 2 B – w godzinach 12:00 do 12:45

Klasa 2 C – w godzinach13:00 do 13:45

Klasa 2 D – w godzinach 14:00 do 14:45


Klasy 3 – wchodzą wejściem nr 2 od strony szkoły podstawowej (od ulicy Konopnickiej) rozdanie świadectw w dniu 26.06.2020 r. ( piątek)   i wchodzą na teren szkoły, do sal, pojedyńczo z zachowaniem odległości i środków ostrożności, następująco:

Klasa 3A – sala 17, w godz. 09:00 do 09:45

Klasa 3B – sala 17, w godz. 11:00 do 11:45

Klasa 3C – sala 16, w godz. 10:00 do 10:45

Klasa 3D – sala 25, w godz. 12:00 do 12:45

Klasa 4A – sala 24, w godz. 13:00 do 13:45


Klasy 5 – 7  - odbierają świadectwa w dniu 26.06.2020 r. (piątek) od strony gimnazjum, klasy mają wyznaczone wejście z innej strony budynku, przy zachowaniu środków ostrożności, w następujący sposób :


Klasy 5 – WEJŚCIE GŁÓWNE OD STRONY GIMNAZJUM (od strony pływalni):

Klasa 5A – w godz. 08:00 do 08:45

Klasa 5B – w godz. 09:00 do 09:45

Klasa 5C – w godz. 10:00 do 10:45

Klasa 5D – w godz. 11:00 do 11:45

Klasa 5E – w godz. 12:00 do 12:45
 

Klasy 6 – WEJŚCIE PÓŁNOCNE, OD STRONY OSIEDLA

Klasa 6A – w godz. 08:00 do 08:45

Klasa 6B – w godz. 09:00 do 09:45

Klasa 6C – w godz. 10:00 do 10:45

Klasa 6D – w godz. 11:00 do 11:45
 

Klasy 7 – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA NA DUŻĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ – SALĘ GIMNAZJUM

klasa 7A – w godz. 08:00 do 08:45

klasa 7B – w godz. 09:00 do 09:45

klasa 7C – w godz. 10:00 do 10:45

klasa 7D – w godz. 11:00 do 11:45


DYREKCJA PROSI O NIE PRZYNOSZENIE ŻADNYCH KWIATÓW I UPOMINKÓW DLA NAUCZYCIELI .

ŚWIADECTWA MOŻNA ODEBRAĆ RÓWNIEŻ W INNYM TERMINIE, PO DNIU 26 CZERWCA 2020 R.

SZKOŁA BĘDZIE CZYNNA NA WAKACJE W GODZ. 07:00 DO 15:00
 

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor szkoły -  Marek Tobiasz

 

drukuj
powrót